שלד ובנייה

שלד

במהלך בדיקת השטחים המשותפים דגש ניתן לבעיות קונסטרוקטיביות העלולות להצביע על אי-יציבות כללית של המבנה או כשלים מקומיים.

ממצאים כגון סדקים מנותחים עפ”י צורתם, עוביים ומיקומם ולעתים עלולים להצביע על אי-יציבות שעלולה לגרום לכשל עתידי.

לדוגמא: סדק אלכסוני הנו סדק שיש לתת עליו את הדעת. לעומת זאת סדק התפשטות תרמי דק עשוי להיות קוסמטי בלבד.

כשלים מקומיים עשויים להתבטא בברזל חלוד שיוצר סדיקה בבטון ובמצב מתקדם אף שבירה. מצב כזה צריך להיות מטופל בהקדם.

   

בנייה

קירות הבנויים מבלוקים עלולים לחוות ליקויים שונים כגון:

מחסור בחגורת בטון בגובה 2 מטר כנדרש בתקן.

בלוקים שהותקנו עם שברים ויוצרים סדיקה.

התקנה לא ישרה של הקיר.

מחסור ברשת בין קיר הבלוקים לעמוד בטון או מחסור ב “שטרבות”, דבר היוצר סדק בין הבלוקים לבטון.

 

בדיקות הנדסיות לבית משותף

עקבו אחרינו בפייסבוק

הליקויים שמצאנו