מערכות מצילות חיים

בבניינים היום בכלל ובבניינים מעל 8 קומות בפרט, מותקנות מערכות מצילות חיים מורכבות ומתקדמות.

מערכות אלו, למרות שמותקנות ע”י קבלני משנה נפרדים, כל אחר בתחום שלו, צריכות לפעול באינטגרצייה מלאה.

בדיקת האינטגרצייה המבוצעת על ידינו בודקת הפעלה תקינה של כל המערכות בתרחישים שונים תוך כדי שילוב המערכות השונות יחדיו.

נפרט על אילו מערכות מדובר:

 • כיבוי אש

 1. מערכת ספרינקלרים המגיעה לרוב עם משאבת כיבוי אש.
 2. מערכת הידרנטים (גלגלוני אש).
 3. מערכת גילוי עשן.
 4. רכזת כיבוי אש.
 5. לחצנים.
 • מפוחים

 1. מפוחי יניקת עשן בחניון תת-קרקעי.
 2. מפוחי יניקת עשן בלובי הראשי ובלוביים הקומתיים.
 3. מפוחי דחיסת אוויר בחדרי המדרגות.
 4. מפוח יניקת עשן משוט האשפה.
 • גלאי C.O

תפקידם לגלות רמת C.O. גבוהה ולהפעיל את מפוחי היניקה בחניון.

 • גנרטור

תפקיד הגנרטור להפעיל את כל המערכות החיוניות הנ”ל גם כשיש הפסקת חשמל.

 • מעברי אש

חוסר באיטום מעברים בין קומות מגורים או סביב מעברי צנרת לחדרים טכניים שונים יגרום למעבר אש והתפשטות מהירה בבניין.

תפקיד איטום מעברי האש הוא לעכב את התפשטות האש.

 • דלתות אש

תפקיד דלתות האש בתוך הלוביים הוא להיסגר כאשר הרכזת מתריעה על אש או עשן.

תפקיד דלתות האש של חדרי המדרגות הוא להישאר סגור תמיד.

חדר המדרגות משמש כדרך מילוט בטוחה, המאפשר בשעת חירום, מעבר נקי מאש ועשן.

כאשר אדם נמלט אל חדר המדרגות בדרכו החוצה מהבניין, דלת האש צריכה להיסגר אחריו. זאת למרות לחץ האוויר שמעיל מפוח דחיסת אוויר בשעת חירום (כדי לסלק עשן מחדר המדרגות).

אם מחזיר השמן של דלתות האש אינו מווסת כראוי הדלת לא תיסגר! ואז חדר המדרגות לא יהיה חלל מוגן שאליו ניתן להימלט.

בדיקות הנדסיות לבית משותף

עקבו אחרינו בפייסבוק

הליקויים שמצאנו