מאמר ליקויים שנמצא בבניין

תוכן לדוגמאדגכשדגכ גדכ שדג כעשד גע שדגכע ש גכדע שכדגע שדג עש כע שגדכע שגכ עש גכע שגכ עשג כע גשכ עש כע שכגע שגכ עשגקכ עש גכעיאקי ‘אי ‘ד קראכעד קרעי ד’קראי 

הליקויים שמצאנו

בדיקות הנדסיות לבית משותף

עקבו אחרינו בפייסבוק