חדרים טכניים

ככל שהבניין גבוה יותר מס’ החדרים הטכניים שבו מתרבה.

להלן החדרים הטכניים העיקריים:

 1. חדר משאבות ומאגר מים (מים+כיבוי אש) תחתון ועליון
 2. חדר גנרטור
 3. חדר חשמל
 4. חדרי מפוחים

 

חדר משאבות:

חדר המשאבות הנו החלל הטכני המורכב ביותר בבניין. בבניינים גבוהים וכל שכן רבי קומות, ח’ המשאבות כולל:

 • משאבות מים
 • מיכל התפשטות
 • מאגר מים (האמור להיות אטום לגמרי)
 • מערכת מצופים
 • לוח בקרה (מאוורר)
 • מערכת צנרת אספקת מים
 • משאבת כיבוי אש
 • משאבת ג’וקי
 • מפוח לאוורור החדר או אמצעי אוורור אחר
 • מערכת צנרת כיבוי אש
 • מערכת צנרת הידרנטים

 

חדר גנרטור

תפקיד הגנרטור הנו להפעיל את המערכות החיוניות בשעת חירום. קרי, מערכת כיבוי אש, גילוי עשן, מעליות, משאבות אספקת מים וכל המפוחים בבניין.

על חדר הגנרטור להיות בעל אספקת אוויר צח בנפח מתאים מצד אחד ובעל צינור פליטת עשן מצד שני.

מערכת מובילי החשמל ולוח החשמל צריכים להיות מותקנים באופן בטיחותי ומוגן.

על החדר להיות אטום לגמרי לחדירת מים.

מיכל הסולר צריך להיות נגיש ומלא בעת מסירת הבניין.

מומלץ לבדוק תוקף בטריות בעת המסירה.

 

חדר חשמל

חדר החשמל מכיל את הלוחות הראשיים בבניין ומקבל חשמל מחב’ חשמל.

על לוחות מעל גודל 100 אמפר להיות בעלי מערכת כיבוי אש פרטיות לכל לוח (חוץ ממערכת הספרינקלרים בחדר).

בחדר צריכה להיות מערכת גילוי עשן על כל לוח חשמל.

על לוחות החשמל להיות מסומנים.

מיותר לציין (אך בפועל קיים לעיתים) שהחדר צריך להיות אטום לגמרי לחדירת מים.

על מערכת מובילי החשמל להיות מותקנת באופן בטיחותי ומוגן.

דלת הכניסה לחדר צריכה להיות דלת אש מפולסת ואטומה לחדירת עשן.

 

חדרי מפוחים

 

חדרי המפוחים, הפזורים בדרך כלל ברחבי החניון התת-קרקעי, צריכים להיות נגישים ללא חניות החוסמות אותם.

על חדרי המפוחים להיות אטומים למים לגמרי.

בין אלמנטים ממתכת המופסקים ע”י חלק גמיש, נדרש רצף חשמלי ע”י כבל חשמל למטרות הארקה.

על חלל המפוח להיות מרווח ומואר למטרות תחזוקה. לא אחת נמצא כי בחדר מפוח לא הקפידו להתקין תאורה.

על חדר המפוח להיות בעל רפפת יניקת אוויר בשטח מתאים.

על חדר המפוח להיות בנוי כך שיאפשר יציאת העשן החוצה ע”י המפוח מצד אחד אך לא יאפשר כניסת מים מצד שני.

לעיתים נבנה חדר מיוחד בו נכללים לוחות החשמל והווסתים של המפוחים. חדר זה כמובן צריך להיות אטום למים לגמרי כדי למנוע נזק למערכות העדינות שבתוכו.

 

 

בדיקות הנדסיות לבית משותף

עקבו אחרינו בפייסבוק

הליקויים שמצאנו