חלונות ווטרינות ותריסים

בחלונות וווטרינות הבדיקות מגוונות.

נפרט מעט מהן, כגון: שריטות החורגות מהתקן, זגוגית שאיננה תקנית, אטמים שאינם מתאימים, חדירות מים ועוד בדיקות רבות.

שריטות

תקן ישראלי לזגוגיות דורש שלא תהיינה שריטות שאותן ניתן לראות בתאורה סבירה ממרחק של 3 מטר. לעיתים הזגוגיות נשרטות במהלך הבנייה ובמסירה לדיירים הן כה מלוכלכות שלא ניתן להבחין בשריטות. לרוב רק לאחר ניקיון ניתן להבחין בשריטות אלו. במקרים אלו אין מנוס מלהחליף את הזגוגיות.

זגוגית לא תקנית

דרישות התקן הישראלי מחמירות לגבי סוג הזגוגית בהתאם למיקומה.

זגוגיות מתחת לגובה 1.05 מ’ צריכות להיות זגוגיות בטיחותיות שבמקרה של התנגשות בהן לא יישברו בקלות ואם יישברו, לא יגרמו לפציעה.

חדירות מים

קיימות מספר אפשרויות העלולות לגרום לחדירת מים אל תוך המבנה.

הנפוצה מהן הנה פרט חיבור לקוי שבין מסגרת האלומניום לחיפוי האבן שכנגדה. פרט זה צריך למנוע חדירת מים בחיבור הרגיש שבין חיפוי האבן או חיפוי אחר לבין מסגרות האלומניום.

בדיקות הנדסיות לבית משותף

עקבו אחרינו בפייסבוק

הליקויים שמצאנו