חדר מדרגות

חדר מדרגות בודד או, בבניין גבוה/רב-קומות שני חדרי מדרגות, מהווים דרך מילוט בזמן חירום.

עליהם לעמוד בדרישות המחמירות והולכות של רשויות כיבוי האש אשר בשנים האחרונות עובדים על התאמת התקנים בארץ לתקנים אירופיים.

להלן מס’ קטן של נושאים מתוך מגוון הנושאים הנבדקים בחדר מדרגות:

  1. על חדר המדרגות לקבל לחץ אוויר מתאים ע”י מפוח דחיסה בעת שריפה או עשן. לחץ האוויר נועד לדחות כניסת עשן אל תוך חדר המדרגות בעת פתיחת הדלתות מהלוביים וכניסת דיירים לתוכו בשמן שריפה.
  2. למרות לחץ האוויר השומר על חדר מדרגות נקי מעשן, חשוב שדלתות האש מהלוביים הקומתיים ייסגרו אוטומטית לאחר פתיחתם.
  3. על הדלתות להיות אטומות לעשן ולכן חשוב לפלס את מכלול המלבן (משקוף) והדלת.
  4. חדר המדרגות משמש כאמור כחדר מילוט בשעת חירום. אי לכך, תקנות התכנון והבנייה מגדירות באופן מפורט את המידות הנדרשות. לדוגמא:
  • מידות מדרגה (פעמיים רום+שלח= 61-63 ס”מ).
  • רוחב גרם מדרגות.
  • עומק פודסט.
  1. התקנת המעקה ומסעד היד מפורטות הן בתקנות התכנון והבנייה והן בתקן ישראלי 1142. טעות בהתקנת גובה מעקה למשל עלולה לגרום חלילה לסכנת חיים.
  2. ולא נשכח את האסתטיקה. על חיפוי המדרגות (אבן/קרמיקה/בטון מוחלק) לעמוד בתקן הרלוונטי ולהיות ללא שבירות, כתמים וסדקים בין היתר.
  3. תאורת חירום צריכה להיות במקומות המתאימים עם שלטי יציאה מוארים בכל נקודת יציאה.

   

בדיקות הנדסיות לבית משותף

עקבו אחרינו בפייסבוק

הליקויים שמצאנו