ארונות לתשתית

ארונות השירות המכילים את התשתיות השונות, נמצאים בלובי הראשי ובכל קומה וקומה ומהווים חלק חשוב מהבדיקה.

הארונות חייבים להיות מופרדים זה מזה ובכל ארון תכולה נפרדת.

בנוסף, הוראות כיבוי אש למניעת מעברי אש בין קומה לקומה, דרך מעברי הצנרת שבארונות, הנן מחמירות ודורשות חומר מתאים למניעת מעבר אש למשך זמן המוגדר בתקן. לצערנו, רבים המקרים, שלא רק שלא מותקנת הפרדת אש ראויה, אלא אפילו טפסנות העץ והקלקר נותרים במקומם סביב הצנרת בתקרה ומלבים את האש.

על הארונות להיות משולטים עם שלטים ברורים וברי-קיימא.

להלן ארונות השירות המרכזיים:

ארון אינסטלציה

בארון תשתית האינסטלציה עוברת צנרת אספקת המים הראשית, צנרת ביוב וצנרת ניקוז. צנרת המים הראשית בכל קומה מחוברת למוני המים של הדירות באותה קומה ומשם ממשיכה הצנרת אל הדירות.

ארון האינסטלציה מספק מבט יסודי למצב הצנרת. לדוגמא: טיב הריתוכים הן בצנרת הפלדה לאספקת המים והן לצנרת הגיברית של הביוב והניקוז. נזילות אפשריות וחיבורים לקויים ועוד.

על הארונות להיות עם ניקוז מתאים כדי לנקז נזילות אפשריות.

ארון כיבוי אש

בארון כיבוי אש מותקנת צנרת כיבוי אש, גלגלון כיבוי אש עם האביזרים הנלווים אליו כגון זרנוקים וכו’ ובכל קומה שנייה ברז בדיקה. על הארונות להיות עם ניקוז מתאים כדי לנקז עודפים בעת בדיקת כיבוי אש ונזילות אפשריות.

לעיתים גלגלון האש מותקן באופן שבעת חירום הגישה והתפעול שלו אינם מתאימים לתקן ועלולים להיות למכשול בשעת חירום. במספר בניינים מצאנו כי הגלגלון אף מפריע לסגירת ארון התשתית.

על צנרת כיבוי האש להיות צבוע באדום וללא חלודה. במקרים בהם יש מעבר בין מתכות שונות יש לנקוט באמצעים למניעת אלקטרוליזה וחלודה.

ארון חשמל

ארונות החשמל כוללים את ארון החשמל השייך לחב’ החשמל שאמור להיות נעול וארונות קומתיים הכוללים שליטה על הקומה. בעת הפסקת חשמל ניתנת הוראה לתאורת החירום בקומה לפעול. על ארון החשמל להיות מסודר, ללא חללים פתוחים וכבלים חשופים. לקריאה על בדיקת מהנדס חשמל ייעודית : בדיקת חשמל

בדיקות הנדסיות לבית משותף

עקבו אחרינו בפייסבוק

הליקויים שמצאנו