סף גבוה בכניסה ללובי גרם לנפילת ילד

בבניין שבדקהו