שאלות ותשובות

מה אתה יודע על התקנים המחייבים את הבניה בשטחים הציבוריים בבניין?

חשוב שדלת הלובי תהיה:

 1. תפתח לתוך מרכז הלובי
 2. תפתח באופן שלא יצור מנהרת רוח
 3. תפתח בתנועה חלקה ומהירה

אריחי חיפוי חוץ בשיטת ההדבקה צריכים להיות מחוברים לבנין ע”י:

 1. כל שיטה טובה כל עוד היא מחזיקה
 2. הדבקה בלבד
 3. הדבקה וברגים

עומק תיבות הדואר צריך להיות:

 1. לפחות 23 ס”מ
 2. לפחות   28 ס”מ
 3. לפחות 33 ס”מ

בעת הפעלת מערכות חירום (כיבוי אש, מפוחים ועוד):

 1. מעליות צריכות לתפקד כרגיל
 2. מעליות צריכות לרדת ללובי ולעצור שם
 3. מעליות צריכות לעלות לקומה העליונה ולעצור שם

בעת הפסקת חשמל צריך הגנרטור להתחיל לפעול ולהזין בין היתר  את:

 1. המעליות
 2. משאבות אספקת מי שתיה
 3. שתי התשובות נכונות

בחדר דחסנית אשפה צריך להתקין:

 1. מזגן רב עוצמה
 2. מזגן 1 כ”ס
 3. אין צורך בהתקנת מזגן

בשוט אשפה יש צורך בשיטת אוורור הבאה:

 1. חלונות כלפי חוץ
 2. ממפוח המותקן על הגג המאוורר את פיר האשפה
 3. מאוורר בכל קומה

מהו השיפוע הנדרש ברמפה לנכים בכניסה לבניין:

 1. 5%
 2. 8%
 3. 10%

מהי רמת הרטיבות המותרת בחניון תת-קרקעי:

 1. לא מותרת רטיבות כלל
 2. מותרת רטיבות רק בפינות החניון בימי גשם סוערים
 3. מותרת רטיבות רק במקומות בהן עוברת צנרת בתקרה

האם מותר למסור את מעליות הבניין עם שריטות? 

 1. רק אם השריטות שטחיות
 2. רק אם הדיירים לא מדווחים על כך בזמן המסירה
 3. המעליות צריכות להימסר ללא כל שריטה

מהו גובה המעקה הנדרש בכל מקום בשטחים המשותפים בבנין:

 1. 90 ס”מ
 2.  1.05 מ’
 3.  3. 1.20 מ’

מהו רוחב החניה המינימאלי הנדרש בחוק?

 1.  2 מ’
 2. 2.30 מ’
 3. 2.50 מ’

קיימות מספר סיבות לדאגה מליקויי בנייה בשטחים המשותפים בבניין:
1. סכנה בטיחותית.
2. ירידת ערך הדירות עקב הליקויים בשטחים המשותפים.
3. תום תקופת אחריות הקבלן על השטחים המשותפים.
4. ליקויים תפקודיים המביאים לפגיעה ברמת החיים היומיומית.
5. פגיעה אסתטית.
6. החרפת הליקויים כתוצאה מחוסר טיפול.

להלן נפרט:
הליקויים הבטיחותיים הם סוג הליקויים החמור ביותר מאחר והם מהווים סכנה בטיחותית של ממש לתושבי הבניין. פעמים רבות, הדיירים אינם יכולים להבחין בליקויי הבנייה הבטיחותיים מכיוון שהם אינם מתמצאים בתקנות ותקני הבנייה ואינם מודעים לשימוש בחומרים ומוצרים לא תקניים שונים.
להלן כמה דוגמאות לליקויים בטיחותיים: אריחי חיפוי חוץ המתנתקים ונופלים; אפשרות טיפוס על גבי המעקה; פתחי מילוט צרים מדי; זגוגיות לא בטיחותיות; מדרגות שאינן עומדות בגובה ועומק הנדרשים בתקנות התכנון והבנייה. 
ירידת ערך לדירות – מטבעם של ליקויי בנייה להחריף אם אינם מטופלים, עד למצבים אקוטיים שקשה ביותר לפותרם.
תום תקופת אחריות הקבלן – החוק קובע תקופות בדק ואחריות שונות של הקבלן על אלמנטים שונים בדירה. עפ”י חוק המכר על הדייר להודיע על הליקויים מוקדם ככל האפשר.
ליקויים תפקודיים דוגמאות: דרכי גישה לא תקניות; זגוגיות חלון קבועות שלא ניתן לנקותן.
ליקויים אסתטיים – הליקויים הבולטים ביותר לעיני דיירי הבניין הם בדרך כלל הליקויים האסתטיים.
* דוגמאות: רובה מתקלפת; כתמים על אריחי ריצוף; טיח מחוספס; תקרות גבס בלוביים גליות עם סדקים.
החרפת ליקויים – רוב הליקויים שאינם מטופלים בזמן מחריפים כתוצאה מתהליכי בלייה טבעיים. ככל שחולף זמן רב יותר כך קשה יותר לתקנם.

בניין מורכב מאלמנטים רבים.
חלקם נראים לעין וחלקם נסתרים. לוועד הבית האחראי על הבניין אין את הידע המקצועי המקיף הנדרש על מנת
לבדוק שהבניין עומד בתקני התכנון והבנייה (מעל 8,000 סעיפים), שרמת הביצוע ראויה ושהבניין כולל את כל הרשום במפרט ובתכניות.

גם כאשר הדיירים כבר הצליחו לאתר ליקוי בנייה בבניינם, הם מוצאים עצמם נדחים ב ילך ושובי ע”י הקבלן או שהליקוי מטופל בצורה קוסמטית בלבד כך שהוועד הנבחר מאמין שהבעיה תוקנה אך המציאות עלולה לטפוח על פניו בעוד חצי שנה או גרוע מכך, בעוד מספר שנים, כאשר תקופת האחריות של הקבלן לתיקון הליקויים תפוג.

בביקורת הבניין על ידי מהנדס מומחה, מקבל וועד הבית תמונת מצב כוללת לגבי הבניין, ועל סמך זאת, יש בידיו הכלים הדרושים לקבלת החלטה כיצד לפעול כדי לממש את זכויותיו.
חוות הדעת קבילה בבימ”ש והינה דרישה מחייבת לקבלן לתיקון הליקויים שהתגלו ולפיצוי כספי עבור אותם ליקויים
שלא ניתן לתקן. בהגשת חוות דעת מומחה מנצל וועד הבית באופן מקסימלי את חוק המכר המטיל את האחריות במלואה על הקבלן בכל הקשור לליקויי בניה ותכנון.

ניתן לבצע בדק בית בנקודות זמן שונות החל מטרום מסירת הבניין ועד לפני סוף תקופת האחריות של הקבלן. לרוב, וועד הבית מתארגן רק לאחר אכלוס הדיירים ובתוך השנה הראשונה מזמין בדק בית לבניין.
מומלץ לבצע את הבדיקה בהקדם האפשרי ממועד מסירת הבניין,
זאת על מנת לא לאפשר לקבלן להתחמק מאחריות.
בנוסף, מצב ליקויי הבנייה הקיימים בבניין עלול להחמיר ולהביא לפגיעה
באיכות החיים של הדיירים ולהוצאות תיקון מיותרות שהיה על הקבלן לשאת בהן.

אין חשש כזה.

ליקויי הבנייה בשטחים המשותפים נעים בין עשרות למאות ליקויים שונים. עוד לא מצאנו בניין שבו אין ליקויים.

ישנם דיירים החוששים כי עצם הזמנת מהנדס לביצוע בדק בית הנדסי בבניינם, עלול לפגוע
במרקם היחסים בינם לבין הקבלן או לבין מנהל העבודה.
חשש זה נובע לרוב מחוסר היכרות מספקת עם מטרת בדק הבית והשלכותיו.
מטרת הבדיקה לאיתור ליקויי בנייה אינה להתנגח בקבלן או “לתפוס אותו בקטנות”.
אין בהזמנת מהנדס מומחה משום הצבעת אי אמון בקבלן.
להיפך. וועד הבית מבין כי כשם שהקבלן נעזר באנשי מקצוע מומחים לשם בניית הבניין,
כך עליו להיעזר באנשי מקצוע מומחים לשם בדיקתו. בניין מורכב מאלפי גורמים המתחברים
ביניהם בממשקים שונים ומורכבים. ללא היכרות מעמיקה עם תהליכי הבנייה ועם התקנים והתקנות
המבטיחים את איכות הבנייה – אין לאף אחד מאיתנו את היכולת לקבוע האם הבניין שאנו מקבלים לרשותינו
אכן מוכן לשמש אותנו ואת ילדינו נאמנה לאורך השנים הבאות.
לכן, אל לו לוועד הבית לחוש כל אי נעימות בהזמינו מהנדס מומחה שילווה אותו ויבדוק את הבניין.
ישנם מקרים בהם הקבלנים אינם מרוצים מהגעתו של המהנדס הבודק.
יש לבחון כל מקרה כזה לגופו ולשאול מדוע הקבלן חושש מבדיקה הנדסית והאם הוא מנסה להסתיר דבר מה.