בדיקת מהנדס חשמל

בדיקת מערכת החשמל בבניין מתבצעת ע”י מהנדס חשמל.

הבדיקה כוללת את כל מרכיבי החשמל בשטח הציבורי:

  • לוח חשמל ראשי, לוחות חשמל ציבוריים בחניון ובקומות, לוח החלפה גנרטור-חח”י.
  • מעברי כבלים אופן התקנה ותקינות.
  • תאורת חדר מדרגות, תאורת חירום ושלטי יציאה.
  • התקנה ופעולת לחצני תאורת מדרגות.
  • חדר חשמל.
  • גנרטור וחדר גנרטור.
  • התקנות בשטח הגג, חניונים, חצר\ גינה.
  • איטום כנגד התפשטות אש.